Xướng họa thơ Đường

   

Hôm rồi Thiện Minh có đoc được hai bài thơ đường xướng họa của các vị có nick là dangphuong và Tina.Sau khi tìm ý họa thì bị lạc mất địa chỉ (hình như là ở VNthuquan) nay mạn phép đăng lại và có đôi vần họa lạiMỘT KIẾP NGƯỜI


Có đáng gì đâu một kiếp người

Quanh đi quẩn lại khóc và cười

Sang hèn tranh chấp hoài cùng bạn

Vinh nhục đua chen mãi với đời

Đâu biết cõi đời nơi tạm bợ

Nào hay cuộc thế chốn tơi bời

"Nhân  sinh tự cổ thùy vô tử ..."

Sao mãi chi li chuyện lỗ lời ... ?

dangphuong


Bài họa của Tina

Sống cho xứng đáng một con người

Khi thác xuôi tay nở nụ cười

Phó mặc lợi danh cho chúng nó

Chẳng ham quyền thế kệ trò đời

Chết vinh thanh thải lòng thơi thới

Sống nhục bon chen trí rối bời

"Trí túc đãi túc hà thời túc"

Cổ nhân há chẳng dạy đôi lời ?

họa nguyên vận

Đã được sinh ra một kiếp người

Cớ sao thóat  khỏi : khóc cùng cười ?!

Lợi danh - chẳng dám đua cùng bạn

Quyền thế - không mong cậy với đời

Nhân nghĩa đắp vun : lòng thanh thản

Áo cơm càng bới : dạ càng bời

Trần gian đã đến xin mời bạn

Chia sớt cùng nhau : ấy món "lời" !

Thiện Minh

damlan

Chào chị Thiện Minh

Đúng là quý danh của chị hẳn rất nhiều người nhầm. Nhưng có sao đâu chị nhỉ. Mấy bài xướng họa của ba vị rất ý nghĩa tiếc là Lan khong chuyên thơ ờng nên không cùng họa được. Chúc chị vui nhiều nhé.