QUA SÔNG

Cảm tác nhân các chuyến về miền Tây

Kính tặng các Anh Chị và đồng nghiệp trong Đoàn khám từ thiện (Nay là Đoàn Thầy Thuốc tình nguyện Tây Ninh)


QUA SÔNG


Chuyến phà chầm chậm lướt trên sông

Làn gió mơn man đón ánh hồng

Chẳng ngại đường xa mong chia sớt

Không màng bụng đói để lập công *

Ốm đau còn đó nhiều em đợi

Bệnh tật nơi đây lắm cụ mong

Tách bến : âu lo đò trĩu nặng

Trở về : thơ thới nhẹ như không

thiệnminhlập công : công quả