Xướng họa thơ Đường

 

CHIỀU CAO NGUYÊN

      Thoảng ngát hương chiều muôn sắc xuân

      Gió ơi mơn trớn cứ như mừng

      Trời gieo nắng sợi chờ ai đó  ?.....

      Núi trãi thãm xa đợi cố nhân  ...........

      Cám cảnh hữu tình đâu mặc khách ?.....

      Lưu tình hoài niệm bởi tao nhân  ...........

       Chiều trôi nhè nhẹ trong thanh thản

       Xuân vẫn hồn nhiên nét rạng ngầnĐôi vần kính họa cùng Huynh trangdl

Thoang thoảng hương đồng giữa nắng xuân

Mơn man gió nội cứ như mừng

Bà Đen sừng sững hồn sông núi

Thánh địa yên bình đón thiện nhân

Hội ngộ văn chương khi mặc khách

Vui vầy thi phú lúc tao nhân

Đinh ninh chọn lối chồn chân bước

Thanh thản lòng ai dạ trắng ngần

ThiệnMinh kính bút

  
Xin họa góp vui với nhé !!

   
 Đã mấy đông rồi đợi nắng xuân
    Xôn xao áo mới vẻ vui mừng
    Tình xuân e ấp lòng xuân cảm
    Nghĩa bạn sum vầy ý cố nhân
    Đất Thánh khôn tìm ra mặc khách
    Vườn Tiên chẳng thấy dáng tao nhân
    Gió xuân nghe thoảng hương đồng nội
    Trải chút lòng chung cánh trắng ngần
...

                                                   Bạch -Liên