CẢM ƠN

CẢM ƠN

Cuộc sống con người dẫu mấy năm

"Vẫn mang ơn lắm !" - Tớ thì thầm

Yêu người chẳng kể thân hơn kém

Mến việc không màng chiếc áo thâm

Sớm tối đong đầy mong ước nhỏ

Tháng ngày tích cóp nghĩa gần trăm

Trần gian - đã đến xin mời bạn 

Chia sớt cùng nhau sống phúc âm.


Thiện Minh