MỪNG SINH NHẬT 

Bạn gởi cho ta cánh thiệp mừng

Thì ra mình đã nửa chừng xuân

Tim yêu - có phải còn tươi lắm

Má phấn - dù cho đã nhạt dần

Rong ruổi đường xa vui với bạn

Miệt mài cõi tạm gắng nuôi thân

Xuân qua hạ đến rồi thu chớm

Thanh thản lòng ai dạ trắng ngần


Thiện Minh

Bài họa :

Bạn bè lâu gặp thiệt vui mừng
Nhân lúc giao mùa sắp đón Xuân
Nụ chớm chồi non rồi đỏ rực
Nhánh vừa thêm lá chốc xanh dần
Hiên ngang che đất xòe tung tán
Vững trải chống trời đứng vững thân
Chung sức chung tay cùng việc nước
Dâng đời nhựa áo trắng trong ngần

Học trò trường thuốc


Bs.Tản

Xin được họa thơ cùng Bạn

Bạn bè lâu gặp thiệt vui mừng
Nhân lúc giao mùa sắp đón Xuân
Nụ chớm chồi non rồi đỏ rực
Nhánh vừa thêm lá chốc xanh dần
Hiên ngang che đất xòe tung tán
Vững trải chống trời đứng vững thân
Chung sức chung tay cùng việc nước
Dâng đời nhựa áo trắng trong ngần
Học trò trường thuốc