GIAO THỪA                             

                        Giao thừa Tân Mão 2011

Giao thừa trống đã chuyển sang canh

Khai bút đầu năm chúc sự lành

Tết đến muôn nhà vui hạnh phúc

Xuân về lộc biếc thắm màu xanh

Gắng công công sẽ thành toại hưởng

Tròn việc việc rồi ắt có danh

Rực rỡ đèn hoa người sum họp

Đôi câu ước nguyện tỏ chân thành