TÌNH THƠ 


Đường thi lắm lúc ngỡ như mơ

Ngẫm lại mà xem cũng bất ngờ

Vốn liếng đem đong : non nửa chữ

Gia tài góp lại : cỡ " i - tờ "

Tập tành theo Bạn tìm chân bước

Dò dẫm vườn Văn cố đợi chờ

Trẩy hội Nguyên tiêu bao mặc khách

Má hồng đáp tạ tấm tình Thơ


 

Bài họa

TÌNH THƠ

Thực tế gì đâu cứ nghĩ mơ ?
Luyện rèn ắt được có chi ngờ .
Tài cao chưa hẳn do hay chữ
Thua trí chắc chi tại " ít tờ "
Thi tứ nội tâm do cảm hứng
Tình duyên thiên định biết đâu chờ
Nguyên tiêu trăng sáng đêm huyền diệu
Cảnh vật muôn màu dạt ý thơ .

Bác Hoàng Việt

 BÀI HỌA

                 Ly Tao khách

Ngơ ngẩn chờ nàng trong cõi mơ

Ly Tao chợt đến quả không ngờ

Gót sen điểm xuống in trang chữ

Nghê điệu vờn bay diễn giữa tờ

 Châu tứ đẹp lòng người ngóng đợi

 Văn chương thỏa nguyện kẻ mong chờ

  Nguyên tiêu hội nhập hồn quan khách

  Ban phát trăm người vạn ý thơ ./.

                                                      Bác  Châu Thạch

Nguồn : datdung.com

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11312','c5hph6s1afnhq4ssu65gd89de6','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-26 13:32:47','/a279914/tinh-tho.html')