TỰ TÌNH


                                                    
                       Viết cho ngày 27/2
     

Đã trót yêu rồi áo trắng tinh

Mấy câu thơ nhỏ viết cho mình

Làm nghề gắng giữ tròn y đạo

Học thuốc đừng quên  nghĩa tử - sinh

Xin  chọn nhọc nhằn chia với bạn

Chớ ham bổng lộc kẻo hư mình

Nhẹ nhàng chân bước dù gian khó

Khe khẽ mà đi - sống trọn tình