TỰ TÌNH


                                                    
                       Viết cho ngày 27/2
     

Đã trót yêu rồi áo trắng tinh

Mấy câu thơ nhỏ viết cho mình

Làm nghề gắng giữ tròn y đạo

Học thuốc đừng quên  nghĩa tử - sinh

Xin  chọn nhọc nhằn chia với bạn

Chớ ham bổng lộc kẻo hư mình

Nhẹ nhàng chân bước dù gian khó

Khe khẽ mà đi - sống trọn tình

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11312','ols8bf7ko3m4551idrhkh81md6','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-26 14:12:19','/a280229/tu-tinh.html')