RỐI LOẠN ... TIỀN ĐÌNH 

Cuộc đời lắm lúc thật chông chênh

Chẳng dễ cho ai muốn giữ mình

Ngửa mặt trông lên người ... lảo đảo

Xoay đầu ngoảnh lại đất ... chênh vênh

Đường xa - cứ ngỡ luôn bằng phẳng

Cõi tạm - nào hay vốn gập ghềnh

Quyết chí phen này ta luyện tập

Thân tâm trụ vững mới lâu bền

Bài họa của BS Tản

                  ĐỘI TRỜI ĐẠP ĐẤT

Vững tấn cân bằng há sợ chênh
Ung dung tự tại thẳng ngay mình
Đội trời khai mở vầng quang rạng
Đạp đất sang bằng sỏi đá vênh
Dẫu có nguy nan nào tránh thác
Dù bao gian khó ngại chi ghềnh
Giữ tâm kiên định lòng thanh thản
Vũ trụ nếu xoay vẫn đứng bền

         Học trò trường thuốc


Bs.Tản

Xin họa cùng Bạn

ĐỘI TRỜI ĐẠP ĐẤT

Vững tấn cân bằng há sợ chênh
Ung dung tự tại thẳng ngay mình
Đội trời khai mở vầng quang rạng
Đạp đất sang bằng sỏi đá vênh
Dẫu có nguy nan nào tránh thác
Dù bao gian khó ngại chi ghềnh
Giữ tâm kiên định lòng thanh thản
Vũ trụ nếu xoay vẫn đứng bền

Học trò trường thuốc

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11312','68p2m5nlcll5a7799s5j3f4n24','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-26 13:42:34','/a281510/roi-loan-tien-dinh.html')