CHA

alt

                                Kính mừng Ba tròn tám mươi tuổi

Một quãng đường dài tuổi tám mươi

Cha đi chậm rãi bước bên đời

Lưa thưa mấy sợi chòm râu bạc

Móm mém hàm răng miệng mỉm cười

Không quản muối dưa thân tự tại

Chẳng màng danh lợi dạ an vui

Sân Trình cửa Khổng còn lưu giữ

Con cháu noi theo giúp ích người.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11312','lb6fm8i9q83o9kh4a2c2mksmd2','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-26 13:32:54','/a283295/cha.html')