THANH MINH

alt

 

Một sáng thanh minh viếng mộ phần

Ngậm ngùi tưởng nhớ chút tình thân

Tổ tiên khuất bóng lòng đau xót

Cốt nhục lìa xa lệ khó cầm

Gởi mảnh di hài về cát bụi

Đem lời ước nguyện đến cao thâm

Tâm hương một nén lời con trẻ :

Trọn sống chan hòa đáp hiếu ân

 

                        Thanh minh Tân Mão 

                                   (DL 8/3/2011)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11312','efc90da6f0rcq9jqpn4dvqgf87','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-26 13:38:24','/a291875/thanh-minh.html')