MẸ CỦA CON

alt

Bóng ác đâu còn ở nẻo tây

Sương đêm đã xuống thấm vai gầy

Đường đời mẹ bước cùng quang gánh

Cõi mộng con vào giấc ngủ say

Má phấn hôm nào nay đã nhạt

Tóc huyền nên phải nhuốm màu mây

Một ngày ngoảnh lại lòng đau xót

Cánh hạc lưng trời đã vội bay