RẠ

alt

                  Hôm trước TM được một người bạn tặng mấy câu thơ ngắn của tác giả NGuyễn Quốc Huân. Ngắn nhưng thật hay. Nay xin chép lại trên trang nhà

 

Oằn lưng cõng hạt lúa vàng

 

Một mai thân Rạ dòn tan giữa đồng.

 

Hóa thành sợi khói thong dong

 

Tàn tro gởi lại bón đồng mùa sau

                       Nguyễn Quốc Huân

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11312','s4t6piv0arqei9v1hfviaehms1','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-26 14:15:56','/a295634/ra.html')