CÔ PHỤ

alt

Bài xướng :


ĐÊM NGHE TIẾNG ĐỘC HUYỀN


Ai oán tàn khuya khúc Độc Huyền

Nỗi niềm lữ khách nỗi niềm riêng?

Một dây nức nở lòng cô- phụ

Chín khúc tơ vò lệ Đỗ- Quyên

Sương lặng ngừng rơi như tủi phận

Dế im nén giọng tợ hờn duyên

Cung trầm cung bổng bao nhiêu tiếng

Thương lái bên sông một bóng thuyền

                                    Anh Quốc Khánh 


Bài họa

                 CÔ PHỤ

Sương khói từ đâu nhạt tóc huyền
Má hồng còn lắng nỗi niềm riêng
Đông sang khắc khoải lòng cô phụ
Hạ đến âm thầm tiếng đỗ quyên
Mưa nắng chưa phai lời ước nguyện
Đêm ngày vẫn nhớ chút tình duyên
Sông xưa bến cũ người đâu vắng
Lặng lẽ trôi đi một bóng thuyền.

                              Thiện Minh